På jobbet ska du alltid kunna känna dig trygg och säker. En viktig del av detta handlar om att vara medveten om och hantera potentiella risker på arbetsplatsen. En ofta bortglömd aspekt av säkerheten är radonmätning. Radon, en osynlig och luktfri radioaktiv gas, är alltför ofta en källa till ohälsa, särskilt när den inte upptäcks i tid.

Radon är en naturlig gas som bildas när radium bryts ned i marken. Den finns överallt, i berggrunden och marken under våra fötter. Problemet uppstår när radon tränger in i byggnader. Långvarig exponering för höga nivåer av radon kan öka risken för lungcancer. I själva verket är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige, strax efter rökning.

För att vara säkra och skydda våra medarbetare är det viktigt att genomföra radonmätningar på arbetsplatsen. Denna process är enkel. Det viktiga är att följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser. För att utföra radonmätningar på arbetsplatsen kan du följa några enkla steg:

  • Beställ radonmätdosor från ett auktoriserat företag.
  • Placera ut dosorna enligt anvisningarna under en period på minst 60 dagar, vanligtvis mellan den 1 oktober och 30 april.
  • Skicka tillbaka dosorna för analys. Du kommer att få resultaten inom cirka en vecka. Om det visar sig att radonhalterna är förhöjda behöver åtgärder utföras för att minska halterna.

Om radonhalterna under arbetstid överskrider den nationella referensnivån på 200 Bq/m³ är det arbetsgivarens ansvar att vidta åtgärder för att minska radonhalten. 

För att säkerställa en säker och hälsosam arbetsplats är det nödvändigt att förstå radons påverkan och vidta åtgärder för att minska riskerna. Genom att göra regelbundna radonmätningar på arbetsplatsen visar du att du tar dina medarbetares hälsa på allvar och skapar en arbetsmiljö där alla kan må bra och känna sig säkra. Så var proaktiv och investera i radonmätning på din arbetsplats idag för en bättre och säkrare morgondag.

You may also like