BOXIT Container har etablerat sig som en pålitlig och innovativ aktör inom containeruthyrningsbranschen. Med sitt breda utbud av containrar och skräddarsydda lösningar möjliggör de effektiv lagerhantering och transport för företag och privatpersoner över hela Sverige.

Mångsidighet och tillförlitlighet

BOXIT Container erbjuder en mångfald av containerstorlekar och typer för att möta olika behov. Från små 10-fots containrar till större 40-fots containrar, samt specialcontainrar såsom kyl- och fryscontainrar, finns det alternativ för alla typer av varor och ändamål. Deras containrar är tillverkade av högkvalitativt material och utrustade med säkerhetssystem för att säkerställa att varor transporteras och lagras på ett säkert sätt.

Flexibilitet och anpassningsbarhet

BOXIT Container förstår att varje kunds behov är unikt. Därför erbjuder de skräddarsydda lösningar och flexibla hyresavtal som kan anpassas efter varje kunds specifika krav och budget. Oavsett om det handlar om kortvarig lagring vid en flyttning eller långsiktiga logistiklösningar för ett företag, kan BOXIT Container leverera en passande lösning.

Enkelhet och bekvämlighet

Att hyra en container från BOXIT Container är en enkel och bekväm process. Genom deras användarvänliga onlineplattform kan kunder enkelt boka och hantera sina hyresavtal. Dessutom erbjuder de flexibla leveransalternativ för att möta kundernas behov, vilket gör det enkelt att få tillgång till containern på önskad plats och tidpunkt.

BOXIT Container är också engagerade i hållbarhetsinitiativ för att minska sin miljöpåverkan. Genom att återanvända containrar och minimera onödigt resursförbrukning strävar de efter att vara en ansvarsfull och miljövänlig aktör inom branschen. Detta gör det möjligt för kunder att välja en miljövänlig lösning för sina logistik- och lagerbehov.

Risskov

I Risskov har BOXIT etablerat en egen containerdepå som en del av deras strategi för att möta den ökande efterfrågan. Depået, som sträcker sig över 10000 kvadratmeter, är ett direkt svar på den kraftiga tillväxten som företaget har upplevt inom uthyrning av containrar. Genom att ha sitt eget depå vill BOXIT uppnå ännu större kontroll över hela processen, från planering av körning till testning, reparation, ombyggnad och lagring av containrar.

VD:n för BOXIT, Christian Nielsen, förklarar: “Vi vill få ännu mer kontroll över processen, så vi står nu själva för planering av körningar, körning, testning, reparation, ombyggnad och lagring. På så sätt säkerställer vi både högre kvalitet för kunderna, och prismässigt kan vi fortsätta att vara konkurrenskraftiga.”

BOXIT har upplevt en märkbar tillväxt på containrar de senaste åren. I början av 2014 hade de 1000 containrar, och det antalet har nu växt till 3000. “Vi har de senaste åren upplevt massiv tillväxt, och vi tror att det fortsätter”, säger Christian Nielsen.

En del av tillväxten hos BOXIT kommer från privata flyttkunder som använder en container vid renoveringar och flyttningar. Med Flytteboxen har BOXIT skapat en marknad i Danmark som konkurrenterna inte har fokuserat på. “Vi såg potentialen i att etablera ett nytt koncept för privata flyttningar. Det har varit en stor framgång med en årlig tillväxt på 60-70 %. Konceptet är starkt inspirerat av den amerikanska marknaden för flyttningar. Det är väldigt enkelt: Vi levererar en Flyttebox till kundens nuvarande adress i god tid före flytten. Flytteboxen fylls, och vi flyttar sedan den till den nya adressen, där vi också hämtar den igen när kunden har packat upp. Konceptet lockar många hektiska familjer, eftersom man kan flytta utan stress och själv styra allt i sin egen takt”, säger Christian Nielsen.

https://www.visitdenmark.fr/danemark/planifiez-votre-voyage/lovegardens-landhandel-farm-shop-gdk1139723

You may also like